Vrienden van de Kerstgroep

Nederland

Geen najaarsvergadering 2020

september 1, 2020
In deze tijd, waarin het coronavirus nog steeds actief is, lijkt het ons als bestuur onverstandig om onze najaarsvergadering doorgang te laten vinden. Wij hebben dan ook besloten de bijeenkomst van 3 oktober te laten vervallen

Dit besluit werd mede ingegeven door diverse leden die aangaven dat zij gezien hun kwetsbare gezondheid geen risico’s willen nemen en het verzoek deden om van deze bijeenkomst af te zien.
 
Dit jaar dus geen bijeenkomst van onze vereniging.
Wij hopen elkaar weer gezond en wel te ontmoeten op de voorjaarsvergadering in 2021. Over de datum wordt u nog geïnformeerd.
 
Graag hadden wij u ontmoet op onze najaarsbijeenkomst, maar in deze tijd is de gezondheid van u allen belangrijker dan het doorgaan van een vergadering.
 
 
In november komt ons tijdschrift “De Kerstgroep” weer uit. 
Mocht u nog kopij hebben voor  dit novembernummer dan wordt u verzocht dit voor 1 oktober in te sturen :