Vrienden van de Kerstgroep

Nederland

Weltkrippenkongress

In januari 2020 vindt in Aken het Weltkrippenkongress plaats, waaraan ook onze vereniging mag meewerken. De website voor dit congres is te vinden op: https:\\www.euregiokrippen.eu . Ook u kunt uw groepen beschikbaar stellen voor een van onze tentoonstellingen!

Drie tentoonstellingen inrichten met groepen van veel leden van onze vereniging vraagt de nodige voorbereiding en een goede administratie. Daarom vragen wij u om de inschrijfformulieren zo volledig mogelijk in te vullen. Dit met uitzondering van de onderste regel (nr., inleverdatum en -laats), die door de werkgroep zal worden ingevuld.

Levert u voor de tentoonstelling “Zelf gemaakt” in Simpelveld b.v. een borduurwerk, dan zet u achter Één object t.w.: “Borduurwerk”. U slaat dan Samenstelling van de groep over en vult de maten van het werk in. Een blokbeeld voor de andere tentoonstellingen kunt u kwijt onder het kopje anders t.w.: . Daar vult u ook zaken in die niet in het schema staan genoemd zoals b.v. 3 waterkruiken.

Ook logistiek gezien wordt het een flinke organisatie om alles op de juiste plaats te krijgen. Hiervoor gaan diverse mensen met uw dierbare Kerstgroepen op weg naar het Zuiden van ons land. Uiteraard zullen wij als bestuur en werkgroep WKKA 2020 van de vereniging “Vrienden van de Kerstgroep”- Nederland als een goed huisvader voor uw spullen zorgdragen. Maar om misverstanden te voorkomen geldt het onderstaande.

  1. Leden die meedoen met de tentoonstellingen doen dit voor eigen rekening en risico.
  2. Voor zover een en ander onder een verzekering valt, zullen wij - indien nodig - onze medewerking verlenen om de verzekeringspenningen te incasseren. Blijft onverlet punt 1.

De vereniging kan dus niet aansprakelijk gesteld worden voor schade tijdens vervoer en het opbouwen/afbreken van de tentoonstellingen. Tijdens de tentoonstellingen vallen de Kerstgroepen onder de verzekeringen van de drie musea, die ook alle drie beveiligd zijn. Zoals u waarschijnlijk uit eigen ervaring wel weet, valt diefstal tijdens de openingstijden meestal niet onder deze verzekering. Houdt u er tevens rekening mee dat mogelijke schade meestal maar gedeeltelijk gedekt is?

We hopen dat u ondanks deze laatste zakelijke details, met veel enthousiasme zult bijdragen aan onze tentoonstellingen. Laten we samen Nederland eens mooi op de wereldkerststallenkaart zetten.

FORMULIEREN

U kunt hier de formulieren downloaden door op de juiste link te klikken. Het formulier zal dan in een nieuw tabblad openen en u kunt het van daaruit afdrukken of op uw PC opslaan. 

Mijn mooiste KerstgroepMuseum Kloosterbibliotheek Wittem. Klik HIER voor het formulier "Mijn mooiste Kerstgroep"
"Zelf gemaakt”
Museum De Schat van Simpelveld.
Klik HIER voor het formulier "Zelf gemaakt”