Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

apocalyps [24-11-2013 19:10]
admin
apocalyps [29-04-2018 20:13]
Regel 1: Regel 1:
-**Apocalyps** 
  
-Griekse naam voor de openbaring van Johannes uit het Nieuwe Testament. De naam [[Apocalyps]] kan vertaald worden als '​Eindtijd'​ of '​Voleinding'​. ​ 
- 
-{{tag>​Wimpel}} 
 
apocalyps.txt ยท Laatst gewijzigd: 29-04-2018 20:13 (Externe bewerking)
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki