Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
apocalyps [24-11-2013 19:19]
admin
apocalyps [24-11-2013 19:20]
admin
Regel 1: Regel 1:
 **Apocalyps** **Apocalyps**
  
-Griekse naam voor de openbaring van Johannes uit het Nieuwe Testament. De naam [[Apocalyps]http://​nl.wikipedia.org/​wiki/​Apocalyps] kan vertaald worden als '​Eindtijd'​ of '​Voleinding'​+Griekse naam voor de openbaring van Johannes uit het Nieuwe Testament. De naam Apocalyps ​kan vertaald worden als '​Eindtijd'​ of '​Voleinding'​. Zie verder ​http://​nl.wikipedia.org/​wiki/​Apocalyps. ​
  
 {{tag>​Wimpel}} {{tag>​Wimpel}}
 
apocalyps.txt ยท Laatst gewijzigd: 29-04-2018 20:13 (Externe bewerking)
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki