Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
Volgende revisie
Vorige revisie
apocalyps [23-11-2013 14:12]
peter
apocalyps [29-04-2018 20:13] (huidige)
Regel 1: Regel 1:
 **Apocalyps** **Apocalyps**
  
-Griekse naam voor de openbaring van Johannes uit het Nieuwe Testament.+Griekse naam voor de openbaring van Johannes uit het Nieuwe Testament. De naam Apocalyps kan vertaald worden als '​Eindtijd'​ of '​Voleinding'​. Zie verder http://​nl.wikipedia.org/​wiki/​Apocalyps
  
 {{tag>​Wimpel}} {{tag>​Wimpel}}
 
apocalyps.1385212326.txt.gz ยท Laatst gewijzigd: 29-04-2018 20:10 (Externe bewerking)
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki