Dit is een oude revisie van het document!


Apocalyps

Griekse naam voor de openbaring van Johannes uit het Nieuwe Testament. De naam [[Apocalyps]http://nl.wikipedia.org/wiki/Apocalyps] kan vertaald worden als 'Eindtijd' of 'Voleinding'.

 
apocalyps.1385317178.txt.gz ยท Laatst gewijzigd: 29-04-2018 20:10 (Externe bewerking)
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki