Dit is een oude revisie van het document!


A PCRE internal error occured. This might be caused by a faulty plugin

**Apocalyps** Griekse naam voor de openbaring van Johannes uit het Nieuwe Testament. De naam Apocalyps kan vertaald worden als 'Eindtijd' of 'Voleinding'. Zie verder http://nl.wikipedia.org/wiki/Apocalyps. {{tag>Wimpel}}

 
apocalyps.1385317221.txt.gz ยท Laatst gewijzigd: 29-04-2018 20:10 (Externe bewerking)
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki