Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
Volgende revisie
Vorige revisie
apocalyps [24-11-2013 19:19]
admin
apocalyps [29-04-2018 20:13] (huidige)
Regel 1: Regel 1:
 **Apocalyps** **Apocalyps**
  
-Griekse naam voor de openbaring van Johannes uit het Nieuwe Testament. De naam [[Apocalyps]http://​nl.wikipedia.org/​wiki/​Apocalyps] kan vertaald worden als '​Eindtijd'​ of '​Voleinding'​+Griekse naam voor de openbaring van Johannes uit het Nieuwe Testament. De naam Apocalyps ​kan vertaald worden als '​Eindtijd'​ of '​Voleinding'​. Zie verder ​http://​nl.wikipedia.org/​wiki/​Apocalyps. ​
  
 {{tag>​Wimpel}} {{tag>​Wimpel}}
 
apocalyps.txt ยท Laatst gewijzigd: 29-04-2018 20:13 (Externe bewerking)
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki