Dit is een oude revisie van het document!


A PCRE internal error occured. This might be caused by a faulty plugin

**Heilige Familie** {{:hf.jpg}} Met de Heilige Familie worden [[maria|Maria]] [[jezus|Jezus]] en [[jozef|Jozef]] bedoeld. De heiligheid wordt benadrukt door een [[aureool|Aureool]] boven de hoofden. {{tag>Kerstgroep Jezus Maria Jozef Heilige Familie Aureool}}

 
heilige_familie.1376664869.txt.gz ยท Laatst gewijzigd: 29-04-2018 20:10 (Externe bewerking)
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki