Franciscus van Assisi

franciscus_van_assisi.jpg

Het was Franciscus van Assisi (1182-1226) die in 1223 voor het eerst in een grot bij Greccio op Kerstnacht de geboorte van Jezus liet uitbeelden met levende dieren en personen.

 
nl/franciscus_van_assisi.txt ยท Laatst gewijzigd: 29-04-2018 20:18 (Externe bewerking)
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki