Kerstboom

De kerstboom kent een lange geschiedenis. Aan het begin van van de 16de eeuw werden de eerste kerstbomen aan de bovenloop van de Rijn in Duitsland en in de Elzas opgezet. Vóór die tijd hing men groene twijgen van naaldbomen, buxux enz. op in huis. Op die manier moesten boze geesten buiten de deur gehouden worden. Het waren de gilden van handwerkslieden die de eerste kerstbomen in het openbaar opstelden. In de 17de eeuw werden de Kerststallen in de kerken versierd met takken en kerstboompjes. Rond 1700 stelden de welgestelden in hun huis een kerstboom op. Ze werden versierd met papieren bloemen, koekjes en vruchten voor de kinderen. Minder vermogende konden zich alleen groene takken veroorloven. In 1760 werd de kerstboom door de echtgenote van George III in Engeland geïntroduceerd. Duitse emigranten brachten de kerstboom naar Noord-Amerika. In de 19de eeuw verspreidde het gebruik om met Kerst een kerstboom neer te zetten zich ook naar de Scandinavische landen. Rond 1835 deed de kerstboom zijn intrede in Nederland met name in de protestants- christelijke kringen. Na de tweede Wereldoorlog raakt de kerstboom volledig ingeburgerd in Nederland.

kerstboom.jpg

In vroeger tijden was de landbouw heel belangrijk. De tijd tussen Kerstmis en Driekoningen was dan een spannende tijd voor de boerten. Het was vroeg donker en men wist niet wat het nieuwe jaar zou brengen. Daarom probeerde men door bepaalde gebruiken de natuur een beetje te helpen. Zo heeft ook het zetten van een kerstboom te maken met het opnieuw tot leven laten komen van de natuur in het begin van het nieuwe jaar. Men zette enkele maanden voor Kerstmis een vruchtboom in een pot. Die boom bloeide dan op de 1ste Kerstdag. Aan bomen die in de winter groen blijven of in het voorjaar tot bloei komen, worden bijzondere krachten toegedicht.

 
nl/kerstboom.txt · Laatst gewijzigd: 29-04-2018 20:18 (Externe bewerking)
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki