Dit is een oude revisie van het document!


A PCRE internal error occured. This might be caused by a faulty plugin

**Peru** {{:peru_retableau.jpg.jpg?300|}} Retableau's (reisaltaartjes) komen oorspronkelijk uit Spanje met de Missionarissen mee naar Peru. De lokale bevolking gaf er daarna een eigen invulling aan. De figuren van [[Hilario Mendivil]] uit Cusco zijn wereld beroemd. {{tag>Kerstgroep Werelddeel land streek plaats Peru Hilario Mendivil}}

 
peru.1395586670.txt.gz ยท Laatst gewijzigd: 29-04-2018 20:11 (Externe bewerking)
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki