Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

stal [26-02-2016 09:25]
peter
stal [29-04-2018 20:13]
Regel 1: Regel 1:
-**Stal** 
  
-{{:​stal.jpg}} 
- 
-In de Bijbel wordt niets over een stal of grot geschreven. De veronderstelling dat Jezus geboren is in een sta of [[Grot|grot]] ( [[geboortegrot|Geboortegrot]] ), komt voort uit de melding in de Bijbel dat Hij in een voeder bak voor dieren, [[kribbe|Kribbe]],​ werd gelegd. 
- 
-{{tag>​Kerstgroep}} 
 
stal.txt ยท Laatst gewijzigd: 29-04-2018 20:13 (Externe bewerking)
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki