**3 Koningen zingen** {{:driekoningenzingen.jpg}} Gebruikelijk is, in sommige delen van Nederland, dat de kinderen, verkleed als koningen, zingend langs de deuren gaan om snoep, geld en of fruit te krijgen voor hun gezang. Met name rond Tilburg wordt er veel energie gestoken om dit stukje volkscultuur in stand te houden. Het Nederlands Centrum voor Volkscultuur www.volkscultuur.nl heeft er boeken en een lesbrief over uitgegeven. Deze is te vinden en gratis, als pdf bestand, te downloaden onder Educatie, Lesbrieven , Driekoningenzingen. Ook is deze traditie toegevoegd aan de Nationale Inventaris lijst van Immaterieel Cultureel Erfgoed. Er is ook een website over Driekoningen van de 3K Werkgroep: www.driekoningen.yurls.net {{tag>Gebruiken rond 3 Koningen 3 Koningen zingen}}

 
nl/3_koningen_zingen.txt ยท Laatst gewijzigd: 29-04-2018 20:18 (Externe bewerking)
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki