**3 Koningenkaars** {{:driekoningen_jan_steen.jpg}} Op o.a. het schilderij ”Driekoningenfeest” van Jan Steen (1626-1679) We zien de kaars afgebeeld staan voor op de bank; naast het kind wat de koning mag zijn. Jan Steen staat bekend als schilder van volkstaferelen en volksfeesten uit de 17e eeuw. Het driekoningenfeest (6 januari) was één van die feesten. De middelste kaars werd soms zwart gemaakt, het "Moorke". In Catalonië hebben ze een heel andere [[driekoningenkaars|Driekoningenkaars]]. {{:3_koningenkaars.gif}} De 3 Koningenkaarsen worden nog steeds gemaakt en zijn o.a. te koop bij Kunsthandel - Lijstenmakerij - Kaarserij - Devotionalia - Kerstgroepen ; "SINTE KATHRIEN", Grote Berg 56, Eindhoven. {{tag>Gebruiken rond 3 Koningen 3 Koningenkaars Symboliek Driekoningenkaars}}

 
nl/3_koningenkaars.txt · Laatst gewijzigd: 29-04-2018 20:18 (Externe bewerking)
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki