A PCRE internal error occured. This might be caused by a faulty plugin
 

**Felix Timmermans** {{:f.timmermans.jpg}} De Belgische schrijver/tekenaar/schilder Felix Timmermans heeft veel boekje over Kerst geschreven en van tekeningen voorzien. Hij leefde van 5 juli 1886 t/m 24 januari 1947. Bekend zijn : "Het Kindeken Jesvs in Vlaanderen", "Driekoningen Tryptiek" en "En waar de ster bleef stille staan...". Een spel voor wel 20 personen over de tocht van drie mannen die als Driekoningen verkleed, zingend, langs de deuren gaan om geld voor drank te verzamelen. Pitje Vogel (palingvisser), Suskewiet (herder) en Schrobberbeeck (bedelaar) verdwalen en komen bij een voorwagen aan waarin Maria met Jezus en Jozef verblijven. De mannen geven al het opgehaalde geld aan Jezus. Als ze vertrokken zijn krijgen ze ruzie over wat ze hebben gedaan. Dit prachtige verhaal is ook op vele manieren verbeeld en er is ook een film van gemaakt. {{tag>Kerstgroep België Felix Timmermans Gebruiken 3 Koningen zingen}}

 
nl/felix_timmermans.txt · Laatst gewijzigd: 29-04-2018 20:18 (Externe bewerking)
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki