A PCRE internal error occured. This might be caused by a faulty plugin
 

**Franciscus van Assisi** {{:franciscus_van_assisi.jpg}} Het was Franciscus van Assisi (1182-1226) die in 1223 voor het eerst in een grot bij Greccio op Kerstnacht de geboorte van [[jezus|Jezus]] liet uitbeelden met levende dieren en personen. {{tag>Kerstgroep}}

 
nl/franciscus_van_assisi.txt ยท Laatst gewijzigd: 29-04-2018 20:18 (Externe bewerking)
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki