**Fresco** {{:nl:fresco.jpg}} Dit Fresco, waarschijnlijk uit de 13de eeuw stammende muurschildering, is te vinden in de NH Magnuskerk te Anloo (Drente). Met onderin links de aankondiging. Daarnaast de ontmoeting van Maria en Elizabeth en boven de geboorte van het Christuskind in de stal van Bethlehem. {{tag>Kerstgroep Techniek}}

 
nl/fresco.txt ยท Laatst gewijzigd: 20-11-2018 09:10 door peter
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki