A PCRE internal error occured. This might be caused by a faulty plugin
 

**Jehudiël** {{:jehudiel.jpg}} Jehudiël is de Engel van de dankbaarheid. In laat-joodse mystieke geschriften en in de Apocalyps van Henoch en Esdras komen de namen Barachiël, Jehudiël en Sealtiël voor, maar in 745 verbood de Romeinse Synode het gebruik van andere dan de canonische namen. {{tag>Engel}}

 
nl/jehudiel.txt · Laatst gewijzigd: 29-04-2018 20:18 (Externe bewerking)
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki