A PCRE internal error occured. This might be caused by a faulty plugin
 

**Jozef** {{:jozef.jpg}} Jozef is de (ondertrouwde) man van [[maria|Maria]], maar niet de vader van [[jezus|Jezus]]. Daardoor komt Jozef er soms wat bekaaid van af. In veel kerstgroepen wordt Jozef, de veertig jarige timmerman, uitgebeeld met een [[lantaarn|lantaarn]] en of [[staf|staf]] in zijn hand. Ook staat hij wel met een bijl of zaag in zijn hand om zijn beroep te benadrukken. Volgens de [[Apocriefe Evangeliën|Apocriefe Evangeliën]] was Jozef bij de geboorte niet aanwezig. Hij was twee [[Vroedvrouwen|vroedvrouwen]] gaan halen. Maar toen hij terugkwam, had Maria Jezus al gebaard. 19 maart is [[st.jozefdag|St.Jozefdag]] {{tag>Kerstgroep Opstelling Jozef Jezus Maria Lantaarn Staf Apocriefe Evangeliën Vroedvrouwen St.Jozefdag}}

 
nl/jozef.txt · Laatst gewijzigd: 29-04-2018 20:18 (Externe bewerking)
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki