A PCRE internal error occured. This might be caused by a faulty plugin
 

**Kerstgroep** Een Kerstgroep bestaat minimaal uit [[maria|Maria]], het kind [[Jezus|Jezus]] en [[Jozef|Jozef]], die samen ook{{ :47_driehoek.jpg?nolink&200|}} wel de [[Heilige Familie|Heilige Familie]] genoemd worden. De kerstgroep wordt veelal ondergebracht in een [[stal|Stal]] of [[grot|Grot]]. Daarnaast kan een Kerstgroep bestaan uit vele andere figuren en dieren zoals: * De [[Herders|herders]] * De [[Wijzen|wijzen]] of [[3 Koningen|3 koningen]] * De [[Engel|engel]] * De [[Os en de Ezel|os en de ezel]] * De [[Schapen|schapen]] * De [[Ster|ster]] * De [[Hond|hond]] * Het [[Kameel|kameel]] * Het [[Paard|paard]] * De [[Olifant|olifant]] * De [[Duif|duif]] * De [[Haan|haan]] * De [[Gans|gans]] * De [[Uil|uil]] * Het [[Varken|varken]] * De [[El Caganer|el caganer]] * De [[Karper|karper]] * Het [[Dalarna paard]] De [[opstelling|opstelling]] van de Kerstgroep is afhankelijk van de houding van de beelden en de beschikbare ruimte. Voor de [[Ontwikkeling|ontwikkeling]] van de Kerstgroep is [[franciscus van assisi|Franciscus van Assisi]] zeer belangrijk geweest. Elk [[Werelddeel, land, streek, plaats|werelddeel, land, streek, plaats]] heeft wel zijn eigen kenmerken. Kerstgroepen worden ook van het meest uiteenlopende [[Materiaal|materiaal]] gemaakt. Kerstgroepen als [[Gebruiksvoorwerp|gebruiksvoorwerp]] verbeeld. [[techniek|Techniek]] speelt ook een rol bij het maken van Kerstgroepen. Maar ook [[Verpakking|verpakking]] met daarop een Kerstgroep {{tag>Kerstgroep Maria Jezus Jozef Heilige Familie Stal Grot Herders Wijzen Engelen Os Ezel Schapen Ster Hond Kameel Paard Olifant Duif Haan El Caganer Opstelling Franciscus van Assisi Werelddeel land streek plaats Materiaal Gebruiksvoorwerp Techniek Verpakking}}

 
nl/kerstgroep.txt ยท Laatst gewijzigd: 29-04-2018 20:18 (Externe bewerking)
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki