A PCRE internal error occured. This might be caused by a faulty plugin
 

**Kerstwieg** {{:kerstwieg_hout.jpg}} Deze eikenhouten Kerstwieg, uit ca. 1520, staat in het Rijksmuseum, Amsterdam. Vermoedelijk gemaakt door Jan Borreman II, de beste "beeldsnyder" van Brussel. In de Kerstwieg is veel symboliek verwerkt; De pilasters staan voor het Oude en het Nieuwe Testament, Het voetstuk voor het fundament van het geloof, De soms voorkomende belletjes aan de wieg, dienen om de boze geesten te verjagen. Vroeger werd de Kerstwieg met een [[jezuspopje|Jezuspopje]] mee naar de Kerstnachtdienst genomen. Als de priester begon te zingen en zijn wieg begon te wiegen, werd dat ook door de parochianen gedaan met hun meegebrachte wiegjes. In de kerk klonk dan het gezang van de religieuze wiegeliedjes en het geklingel van allle belletjes onder aan de Kerstwiegjes. Met deze [[http://www.irisippel.nl/paper/laat-gotische-kerstwieg]] link kunt u de lezing van Iris Ippel over dit onderwerp vinden. {{:kerstwieg_ivoor.jpg}} Deze ivoren Kerstwieg, uit ca. 1600, staat in het Rheinisches Landesmuseum, Trier Aan het hoofdeinde staan Maria en Josef. Aan het voeteneinde de Driekoningen. Op de pilasters Engelen. Naast Johannes de Doper en de Heilige Barbara zijn er ook nog een aantal niet te definieren figuren uitgebeeld. {{tag>Gebruiksvoorwerp Symboliek}}

 
nl/kerstwieg.txt ยท Laatst gewijzigd: 29-04-2018 20:18 (Externe bewerking)
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki