A PCRE internal error occured. This might be caused by a faulty plugin
 

**Makalani noot** {{:makalani_noot.jpg}} In Namibië worden de makalani noten gedeeltelijk afgeschild. Hierdoor ontstaat er een afbeelding, in dit geval een Kerstgroep. {{tag>Materiaal Kerstgroep Namibië Makalani noot}}

 
nl/makalani_noot.txt · Laatst gewijzigd: 29-04-2018 20:18 (Externe bewerking)
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki