A PCRE internal error occured. This might be caused by a faulty plugin
 

**Maria lichtmis** {{:maria_lichtmis.jpg}} [[maria|Maria]] lichtmis: Deze feestdag, 40 dagen na de geboorte, wordt gehouden op 2 februari. Er wordt de voorstelling van het kindje [[jezus|Jezus]] in de tempel herdacht en de zuivering van de Gezegende Maagd Maria (“Purificatio Mariae”) Weerkundige waarnemingen van weleer... Lichtmis donker maakt de boer tot jonker. Lichtmis helder en klaar maakt de boer tot bedelaar. {{tag>Kerstfeest Maria lichtmis Jezus}}

 
nl/maria_lichtmis.txt · Laatst gewijzigd: 29-04-2018 20:18 (Externe bewerking)
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki