A PCRE internal error occured. This might be caused by a faulty plugin
 

**Mexico** {{:kg_mexico.jpg}} De Ärbor de la Vida (de levensboom) is een mooi voorbeeld van de verwerking van het kerstverhaal in de Maya-cultuur. De boom verwijst naar de gewijde ceiba, waarvan de wortels in de onderwereld zitten, de stam de spil van de kosmos vormt en de takken tot in de bovenwereld reiken. Op deze wijze houdt de heilige boom de drie zones van het Maya-wereldbeeld bijeen en symboliseert ze de band tussen de voorouders en de levenden. De [[kerstster|Kerstster]] is ook afkomstig uit Mexico. {{tag>Kerstgroep Symboliek Levensboom Kerstster Mexico Werelddeel land streek plaats}}

 
nl/mexico.txt · Laatst gewijzigd: 29-04-2018 20:18 (Externe bewerking)
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki