A PCRE internal error occured. This might be caused by a faulty plugin
 

**Mirre** Omdat God in de drie tijden vertegenwoordigd is nl: in het verleden, heden en toekomst, hadden de geschenken van de wijzen Melchior, Balthasar en Caspar, een gewicht van 3 pond, zo leert ons een Syrische legende. Volgens Bernardus van Clairvaux (ong.1090 - 1153) is de mirre gebruikt “om de wormen te doden en de tere leden van Christus te zalven”. Bij nadere bestudering blijkt toch, dat niet alle mirre is opgemaakt. Een restant wordt als zeer vereerde relikwie bewaard in een klooster op de heilige berg Athos in Griekenland en wel in het Paulou klooster. Dit klooster is in de 10e eeuw gesticht door Paulos Xeroptaminus en toegewijd aan “de Opdracht van Maria in de tempel”. Het tegenwoordige klooster is o.a. bekend om de vele relikwieën en een bibliotheek met meer dan 12.500 boeken en 494 manuscripten. De monnik, die de rondleiding verzorgt, vertelt uitvoerig over de “zeer vereerde relikwie van de mirre”. Mara Brankovic (1416 - 1487), dochter van de Servische heerser Georgios Brankovic, huwde met de Turkse sultan Murad 2e. Zij kwam naar het Paulou klooster met als geschenk de mirre der drie wijzen! In de nabijheid van het klooster hoorde zij een geweldig stemgeluid: “Zet geen stap verder, op de Heilige Berg heerst een andere koningin, de maagdelijke Moeder Gods”. Verstijfd bleef Mara staan. De monniken namen haar geschenk aan…..en sinds die wondere gebeurtenis wordt hier in het klooster de mirre als relikwie vereerd. Mirre {{:mirre.jpg?100|}} wordt gemaakt van de plant Commiphora myrrha. {{:myrrha.jpg?100|}} en is een welriekende gomhars. {{tag>Kerstgroep 3 Koningen Wijzen Mirre Symboliek}}

 
nl/mirre.txt · Laatst gewijzigd: 29-04-2018 20:18 (Externe bewerking)
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki