A PCRE internal error occured. This might be caused by a faulty plugin
 

**Ster** {{:ster.jpg}} De ster was voor de [[wijzen|Wijzen]] uit het oosten een bijzonder verschijning en daarom besloten ze het hemellichaam te volgen. Ze komen bij [[jozef|Jozef]], [[Maria|Maria]] en het kindje [[jezus|Jezus]] uit. Het verhaal is overbekend. Het staat vrijwel vast dat de Ster van [[betlehem|Betlehem]] echt bestaan heeft. Het verschijnsel wordt namelijk ook in andere geschriften aangehaald. Zelfs astronomen uit China maken er melding van rondom het begin van de jaartelling. Er zijn een aantal verklaringen over het ontstaan. 1) Zo zou het een **komeet** kunnen zijn geweest. Een komeet kan vrij lang zichtbaar blijven. De bekende komeet Halley bleef in 11 voor Christus bijvoorbeeld twee maanden lang in beeld. Symbolisch gezien lijkt de komeet wat ongelukkig gekozen. Zo dachten oude volkeren dat het voortekenen van hongersnood, overstromingen en de dood van de koning konden zijn. Het lijkt dan ook vreemd dat de geboorte van de ‘Koning der Joden’ met zo’n onheilsteken wordt aangekondigd. 2) Een andere mogelijkheid is dat **twee of meer planeten** zich omstreeks de geboorte van Christus heel **dicht bij elkaar** bevonden. Met het blote oog kan het lijken alsof deze twee planeten dan één heldere ster zijn. Het is twijfelachtig of de wijzen – mannen die duidelijk verstand hadden van de astronomie – die vergissing konden maken, maar het is een optie. 3) Moderne astronomen zien een explosie van een ster als de meest aannemelijke verklaring. Volgens onderzoeker Mark Kidger explodeerde een ster zodat een **nova** ontstond. Zo’n nova wordt tijdelijk heel helder, maar verliest die helderheid binnen relatief korte tijd weer. De zienswijze van Kidger komt overeen met de waarnemingen van de Chinezen. Zij zagen in 5 voor Christus een ster, in het sterrenbeeld Arend, exploderen. Er zijn ook afbeeldingen waar het Kind zelf als ster fungeert. Zoals op een afbeelding van Giovanni Sassetta "Reis der Driekoningen 1435. Olieverf op paneel in het Metropolitan Museum NY. {{:kind_met_kruis_als_ster.jpg}} Of zoals op deze ingekleurde houtsnede uit 1480, Johannes van Hildesheim, Histiria Trium Regum. {{:kind_als_ster.jpg}} {{tag>Kerstgroep 3 Koningen Wijzen}}

 
nl/ster.txt · Laatst gewijzigd: 29-04-2018 20:18 (Externe bewerking)
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki