A PCRE internal error occured. This might be caused by a faulty plugin
 

**Weihnachtspyramide** {{:weihnachtspyramide.jpg}} Het vleugelrad verwijst naar de houten rosmolen, waarmee het erts uit de diepte naar boven wordt gehaald. Door de opstijgende warmte van de kaarsvlammen wordt het rad in beweging gezet en beginnen de figuren om de middenas te draaien. Het (kaars)licht dat voor de mijnwerkers een schaars goed is, krijgt daardoor een extra symbolische betekenis. {{tag>Kerstgroep Duisland Weihnachtspyramide}}

 
nl/weihnachtspyramide.txt ยท Laatst gewijzigd: 29-04-2018 20:18 (Externe bewerking)
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki