A PCRE internal error occured. This might be caused by a faulty plugin
 

**Wimpel, vaandel of vlag** {{:ep26_52a_r_wijzen_sippe.jpg}} {{:vaandels_3_koningen.jpg?300|}} {{:vaandels_3_koningen_2.jpg?300|}} De [[symboliek|symboliek]] of de betekenis van de **zeven sterren op de blauwe wimpel**: Een ster leidde de Wijzen uit het Oosten naar de geboorte van Christus. De “Oude” uit het boek Openbaringen houdt zeven sterren in zijn rechterhand; de sterren vallen tijdens de jongste dag; [[apocalyps|Apocalyps]], 2 en 7. **De maansikkel** was in de Oudheid het attribuut van de maagdelijke godin Diana en van de maangodin Luna, die in het Romeinse tijdperk werden vereenzelvigd. De maansikkel blijft hun meest constante attribuut. Een maansikkel in verband met een afbeelding van de maagd Maria symboliseert eveneens kuisheid. Op de **witte vlag is een soldaat afgebeeld**. Waarschijnlijk verwijst die vlag naar één van de Soldatenheiligen; hier staande met een vlag / banier. Het zou Longinus van Caesarea kunnen zijn, dat is de naam van de Romeinse honderdman of centurio, die volgens de overlevering de zijde van Jezus tijdens zijn kruisiging doorboorde met een speer; Johannes 19, 34. Als er **een schorpioen** wordt verbeeld op een vlag, verwijst dat naar het Bijbelboek Openbaringen 9:5. Door de kracht en het gif van zijn beet staat het dier symbool voor Judas. Daarom verschijnt de schorpioen op vlaggen en schilden van soldaten die Jezus kruisigen. Een **witte vlag met een rood kruis** is het christelijke symbool van de overwinning op de dood, de banier van de Opstanding. Dit symbool is afgeleid van het visioen van Constantijn de Grote, die de adelaar op de Romeinse standaard verving door een kruisvormig embleem. De banier is het attribuut van de soldatenheiligen Ansanus en Joris en van Reparata, Ursula en de Frygische Sibille. {{tag>Symboliek Wimpel Wijzen 3 Koningen Apocalyps}}

 
nl/wimpel.txt · Laatst gewijzigd: 29-04-2018 20:18 (Externe bewerking)
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki